Общаяпсихология досліджує індивіда, виділяючи при цьому два основних напрямки — психологію пізнавальних процесів і психологію особистості. Пізнавальні процесси охоплюють відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, уява, мислення і мова. З допомогою цих процесів людина отримує і переробляє інформацію про світ, вони ж беруть участь у формуванні та перетворенні знань. Особистість володіє властивостями, які визначають справи і вчинки людини. Це — емоції, здібності, диспозиції, установки, мотивація, темперамент, характер і воля.Вивчення психологічних наук починається з загальної психології, так як без достатньо глибокого знання основних понять, що вводяться в курсі загальної психології, неможливо розібратися в тому матеріалі, який міститься в спеціальних розділах пропонованого курсу. Адже важко, мабуть, уявити собі школяра, що намагається осягнути основи вищої математики, але не вивчив ще таблицю множення, не навчилося складати і віднімати числа.У процесі розвитку соціальна психологія пройшла нелегкий шлях пошуку свого предмета дослідження. Якщо на початку століття інтерес дослідників в основному зосередився на вивченні суспільної психології, масових соціальних явищ (натовп, зараження в масах, нація та її психічний склад і ін), то в середині століття вся увага була віддана дослідження малих груп, соціальних установок людей, способів впливу на мікроклімат групи і відносини між різними людьми.В даний час перед соціальною психологією гостро стоїть проблема побудови загальної теорії соціальної поведінки людини. Такої теорії поки немає, так як поведінка людини в соціумі — надзвичайно складно і в плані вивчення та прогнозування. Те, як саме буде вести себе людина або група в тій чи іншій ситуації, визначається великою кількістю різних факторів, врахувати які дуже складно.Оскільки психологічна наука в нашій країні у визначенні свого предмету виходить з принципу діяльності, можна умовно позначити специфіку соціальної психології як вивчення закономірностей поведінки і діяльності людей, обумовлених їх включенням у соціальні групи, а також психологічних характеристик самих цих груп.