Більшість сучасних теорій містять важливі елементи теорії 1911-1915 років. Вони використовують пізні ідеї Фрейда тільки в тій мірі, в якій вони знаходяться у відповідності з попередніми теоріями, без радикальної зміни останніх.

Наприклад, дуже небагато терапевти співвідносять свої погляди з кон-цепциями несвідомого розуму і несвідомого контролю, розвиненими Фрейдом у його пізніших працях. Більш того, більшість сучасних теорій, подібно до теорії Фрейда 1911-1915 років, осмислюють явища в термінах потужних несвідомих мотивів (жадібність, хіть і заздрість) як основні. З цієї точки зору, справжня теорія різко контрастує з теорією 1911-1915 років, оскільки я стверджую, що сильні прагнення, описані вище, підтримуються несвідомими (патогенними) переконаннями.

У ранніх роботах Фрейд засновував свої концепції особистості на тому, що він називав “гіпотезою автоматичного функціонування”. Він стверджував, що несвідоме містить сильні психічні сили, а саме імпульси і захисту, які регулюються “автоматично” принципом задоволення. Така регуляція знаходиться поза контролем пацієнта і не чинить вплив на його думки, переконання і сприйняття поточної реальності. Імпульси близькі до інстинктів, слабко співвідносяться з ре-альностью і шукають негайного задоволення.

Захисту протилежні за напрямком імпульсам. Взаємодія між імпульсами і захистами ді-намично: дві рівні сили протилежного напрямку знищують один одного, більша сила перемагає меншу, тангенсальные сили можуть досягти компромісного поведінки, що задовольняє обидві. З динамічної взаємодії імпульсів і захистів відбуваються всі феномени психічного життя