Исходпереживания кризи може бути двояким. Він складається або у відновленні перерваного кризою життя, відродження її, або в переродження її в іншу по суті життя. Але так чи інакше йдеться про деякому породженні власного життя, про самосозидании, самостроительстве, тобто про творчість, бо що є творчість, як не породження і творення і т. д.

У першому подтипе творчого переживання життя у підсумку відновлюється, однак це не означає, що вона повертається в колишнє своє стан, це означає, що зберігається лише те істотне, що конституировало цю життя, її ціннісна ідея, подібно до того, як наголову розбитий полк зберігається в сбереженном прапора.Переживання подій, що викликали навіть найважчі і незворотні ураження всього «тіла» життя і зробили неможливою реалізацію життєвого задуму, але не торкнулися при цьому центральній ціннісної ідеї життя, розгортається в двох напрямках.

Перше з них пов’язане з внутрішнім подоланням живих психологічних ототожнень задуму життя з конкретними формами його реалізації, що стали тепер неможливими. Задум при цьому як би втрачає свою «тілесність», набуває все більш узагальнений і в той же час все більш сутнісний вигляд, наближаючись до межі до ідеальної цінності життя. Друге, в якомусь сенсі протилежне, напрямок дій переживання полягає в пошуку серед збережених життєвих можливостей інших потенційних втілень задуму, причому цей пошук частково полегшується зростанням узагальнення життєвого задуму. Якщо виявлені в ході пошуку форми реалізації оцінюються збереглася ціннісної ідеєю позитивно, відбувається формування нового задуму життя. Далі здійснюється поступове змикання задуму з чуттєво-практичними формами, точніше «пророщування» його в конкретній матеріальності життя.

Все це переживання, спрямоване на породження нового життєвого задуму, тим не менш не знищує старого задуму життя, що став тепер неможливим. Нове не заміняє тут старе, а продовжує його справу; старе зміст життя зберігається силою творчого переживання, причому зберігається не у формі мертвого, бездейственного минулого, а у формі живої і продовжується в новому історії життя особистості.Другий підтип творчого переживання має місце, коли задум життя виявляється заснованим на хибних цінностях і дискредитується разом з ними самим досвідом свого здійснення.

Завдання творчого переживання полягає, по-перше, в знаходженні нової ціннісної системи, здатної лягти в основу нового осмисленого життєвого задуму (у цій своїй частині творче переживання збігається з ціннісним), по-друге, в такому її освоєнні і додатку до власної індивідуальності, яке дозволило б надати сенс історії свого життя і знайти в цій ціннісній системі ідеал самого себе, по-третє, в реальному чуттєво – практичному викорінення зараженості душевного організму отмирающими лжеценностями (і відповідними мотивами, установками, бажаннями тощо) і одночасно в чуттєво-практичному ж затвердження та втіленні вистражданого ідеалу.