Квалифицированныйпсихолог орієнтує клієнта в його цілях, дає людині можливість знайти максимально можливу кількість варіантів поведінки. Кваліфікований психолог рассматривповідомляє свого клієнта та його цілі: цілі потенційно культурно-продуктивної особистості, тобто особистості, здатної до життя в контексті культури, що володіє почуттям перспективи, необхідним рівнем рефлексії для прояву різноманітних підходів до проблем свого життя. Іншими словами, кваліфікований психолог розглядає цілі психологічної допомоги як нові можливості клієнта, які він повинен виявити у взаємодії з ним.Некваліфікований психолог переслідує свої цілі, використовує клієнта для реалізації своїх нахилів. Наприклад, психолог може демонструвати клієнту свою винятковість як носія професії, постійно підкреслюючи свою компетентність як психолога. Чи буде дискредитувати всі висловлювання клієнта своїми судженнями, які спрямовані на знецінення переживань клієнта, і т. п. Некваліфікований психолог цілі психологічної допомоги формує на основі своєї особистої Я-концепції, тому ігнорує Я-концепцію клієнта, не може дати йому напрям і підтримку у вдосконаленні Я-концепції.2. Відгуки або реакції практичного психолога в ситуації професійної деятельностиКвалифицированный психолог може знайти безліч реакцій — вербальних і невербальних — на широкий спектр ситуацій і проблем.Некваліфікований психолог володіє типовим стилем поведінки, не має адекватного ситуації відгуку, схильний фіксуватися на одному або декількох відгуках.Кваліфікований психолог, реагуючи на ситуацію, уникає оціночних суджень з приводу дій клієнта. Для некваліфікованого психолога існують шаблонні оцінки дій клієнта.3. Світогляд (концепція) практичного психологаКвалифицированный психолог розуміє складність предмета свого дослідження і впливу на індивідуальність людини, розуміє неможливість опису і дослідження його в рамках однієї концепції, тому прагне зрозуміти і використовувати в роботі безліч концепцій.Некваліфікований психолог не має чіткої концепції, не рефлексує на предмет своєї практичної діяльності, обмежує свою роботу рамками якоїсь однієї концепції. Часто походження змісту цієї концепції йому неясно.