Деструктивныйкульт (секта) — різновид організації, чия практика (релігійна і/або психологічна, тобто із застосуванням психо-методик) визнається авторитетними інституттутами громадянського суспільства деструктивної щодо: особистості в даному суспільстві, психічного та/або фізичного здоров’я, гарантованих прав і свобод людини; самого громадянського суспільства, його склалася традиційної структури, культури, норм громадського порядку, цінностей і способу життя.

«Деструктивні групи — це групи економічних суб’єктів (компанії) головним об’єднуючим ознакою яких є: культова ідеологія і застосування технік «контролю свідомості» до своїх співробітників.Контроль свідомості («незаконний вплив», «реформування мислення», «програмування», «несанкціоноване впровадження в психіку») — це свідоме насильницьке управління психікою і поведінкою людини, психологічний вплив з метою досягнення одностороннього виграшу за допомогою прихованого спонукання іншої особи до вчинення певних дій на користь маніпулятора), з використанням ненасильницького (насильницького) навернення (впровадження переконання), або техніки модифікації поведінки без інформованої (усвідомленого) згоди, або з індукованого згоди тієї людини, до якого цю техніку застосовують.

«Диво» — культова ідеологія, псевдонаукове опис тих чи інших методик (технологій або процесів), вигадані події і факти в культовій історії «деструктивної організації» і т. д.; це весь комплекс інформації, яким супроводжується застосування технологій «контролю свідомості» в культовій групі.«Справа» — ідеологія, опис тих чи інших методик (технологій або процесів), вигадані події і факти в історії «радикальної організації» і т. д.; це весь комплекс інформації, яким супроводжується застосування технологій «контролю свідомості» у радикальній групі.

«Консультування по виходу» — це вид психологічного консультування, метою якого є сприяння розвитку здібностей критично мислити у клієнта, у відношенні до особи якого використовувалися техніки контролю свідомості.

«Залучена» особистість – особистість, яка є рядовим членом «деструктивної (культової)» або радикальної (асоціальної) організації.

«Тривожність» — особистісна риса, що виявляється в легкому та частому виникненні станів тривоги. Тривожність виникає при сприятливому тлі властивостей нервової і ендокринної систем, але формується прижиттєво, насамперед через порушення форм внутрішньо– і міжособистісного спілкування, наприклад, між батьками і дітьми.

Радикалізм — установка особистості на радикальне, швидке і рішуче рішення проблем. Під політичним радикалізмом розуміють іноді заклики до насильницького повалення існуючого ладу, категоричність і нетерпимість ідеологічної доктрини; іноді — екстравагантність політичної практики. Перемога радикалів можлива лише у виняткових обставинах, тоді маргінальні зазвичай настрої у суспільстві стають активними і якісно домінують (якщо таких обставин немає, їх можна створити).

Тероризм — це метод, за допомогою якого організована радикальна (асоціальна) група прагне досягти проголошених нею цілей переважно через систематичне використання насильства.