Встиле – цій досить ємною характеристикою особистості керівника – знаходять відображення достоїнства і недоліки, її сильні та слабкі якості.В літературі по теорії і практиці управління колективом ми знаходимо досить широкий спектр стилів сучасного керівника. Дамо їм коротку характеристику.Авторитарний. Стиль, для якого характерне єдиноначальність керівника у вирішенні як великих, так і малих завдань, що стоять перед колективом. В організації, де домінує авторитарний стиль управління, всі чекають, що скаже Іван Іванич. При авторитарному стилі керівництва ініціатива і останнє слово, як правило, залишається за керівником, як і всі найбільш значущі вказівки і розпорядження. Проте в авторитарному стилі є, як і в будь-якому стилі, не тільки мінуси, але й плюси. Здатність керівника взяти на себе персональну відповідальність, особливо в критичній ситуації, — це безсумнівна його гідність. Але авторитарний стиль пригнічує ініціативу і творчі починання, які йдуть знизу. У цьому головний його мінус.Колегіальний. Для керівника, якому характерний цей стиль, головною установкою є: «Треба порадитися з колективом». Останнім словом в даному випадку буде те, як і що вирішить колектив. Поряд з очевидними достоїнствами в рамках цього стилю є і недоліки. Суть їх особливо проявляється в тих ситуаціях, коли навіть питання, які потребують детального обговорення, часто виносяться на колективне обговорення.Плановий. Для керівника цього стилю головне — план, програма. Керівник такого стилю дуже багато приділяє уваги всіляких планами і програмами. Управління на основі чітко і глибоко продуманого плану – дуже позитивна якість. Однак дуже точний, надмірно пунктуальне дотримання плану часто створює і певний гальмо для маневру, ініціативи та оперативної перебудови діяльності.Авральний. Це стиль поспіху і компанейщины, коли мета часто досягається будь-якою ціною. Здатність керівника мобілізувати себе на вирішення пріоритетного завдання з блага перетворюється на лихо для колективу, який в умовах авральної роботи помітно знижує її якість. При такому стилі керівництва з неминучістю виникають конфліктні ситуації.