Вшироком сенсі слова до імпульсивних форм патологічного розвитку відносяться так звані статеві збочення, так звана статева психопатія (цей останнійий термін, втім, повинен вважатися абсолютно неправильним). Ми не можемо тут займатися описом і перерахуванням всіх цих форм і обмежимося лише встановленням не-яких загальних принципових точок зору. Насамперед, не можна відносити до цієї групи явищ простого підвищення або зниження статевого потягу, а також тих випадків мастурбації, які мають часто фізіологічне значення (онанізм юнаків, ув’язнених тощо) або виникають на ґрунті надмірної статевої збудливості (у багатьох неврастеніків). Лише ті випадки онанізму, в яких є дійсне збочене потяг з напрямком його виключно на себе (нарцисизм, аутоэротизм, ипсация), можна вважати приналежними до цікавлячій нас області. Цілком до статевих збочень відносяться такі форми, як ексгібіціонізм, садизм, мазохізм, фетишизм, педо – і зоофілія, нарешті, гомосексуалізм. У більшості випадків механізм їх виникнення, мабуть, полягає в закріпленні на загальній основі недостатньої диференційованості статевого потягу (затримка на дитячій стадії розвитку, психосексуальный інфантилізм) тих анормальних форм його задоволення, які з тієї або іншої причини вилилися ранні, дитячі сексуальні переживання даного типу. Ця точка зору в даний час не заперечується по відношенню до більшості форм статевої психопатії, але до цих пір є предметом запеклої полеміки в питанні про походження гомосексуалізму. Часте поєднання з аномаліями статури (чоловічі форми і вторинні статеві ознаки у жінок і навпаки) змушують багатьох думати, що в походженні цього явища значну роль відіграють і природжені аномалії внутрішньої секреції, переважно з боку статевих залоз. Особливою популярністю користується точка зору відомого німецького сексолога Гіршфельда (Hirschfeld), згідно з якою між двома крайніми психофізичними формами статевої конституції — чоловічої та жіночої — є ряд перехідних форм, в яких діють взаимнопротивоположные гормональні впливу, відповідно до чого ми маємо і поєднання протилежно розвинених комплексів, різних як фізичних, так і психічних статевих ознак. Завдяки цьому, в одних випадках ми будемо мати однакову потяг до осіб обох статей (бісексуальність), а в інших — особи, фізично характеризуються ознаками однієї статі, у психічному відношенні відрізняються свій-ствами іншого, тобто відчувають статевий потяг не до протилежного, а до своєї статі (гомосексуальність). Не заперечуючи повністю значення моментів, що визначають статеву конституцію, ми схильні, однак, вважати більш правильною точку зору про нажите, а не конституціональному походження гомосексуалізму. Абсолютно безсумнівно, що, як правило, у більшості людей до настання повної статевої зрілості статевий потяг відрізняється великою нестійкістю, особливо щодо мети і об’єкта потягу. Випадкові враження, спокуси з боку товаришів, нарешті, пряме спокушання з боку літніх гомосексуалів фіксують у ще не знайшов себе в статевому відношенні неус-тойчивого, психопатичного юнаки ту форму задоволення статевого потягу, в якій він випробовував свої перші, найбільш яскраві статеві переживання. Повторення створює звичку, а спілкування з іншими гомосексуалами і свідомість засудження, з яким суспільство ставиться до гомосексуалу, призводить до односторонньої сектантської установки до осіб іншої статі; паралельно з цим елементи нормального статевого почуття поступово атрофуються і завмирають, — далеко не завжди, однак, повністю: цілий ряд авторів повідомляють про випадки психотерапевтичного лікування гомосексуалізму.Статеві збочення особливо легко виникають у психопатів з більш або менш зна-чительными асоціальними і антисоціальними установками (крім імпульсивних, ще у істериків, шизоидов, брехунів і шахраїв, антисоціальних тощо), але і люди з високорозвиненою «мораллю» з «великою совістю» особливо з числа астеніки, саме в цій області не-рідко віддають багату данину примітивною, «тваринну» сторону своєї натури. У суб’єктів останнього роду їх перверсії нерідко є джерелом важких і невирішених ду-шевных конфліктів. Тип психопатії, як загального укладу психіки, в цій формі патологиче-ського розвитку, бути може, відсувається на задній план, поступаючись місцем окремим власти-вам неповноцінною психіки і відповідним зовнішнім враженням.