Самойкрайней ступенем статевої дифференцироваиности, стало бути, найсильнішим гонохоризмом, є, з цієї більш широкої точки зору, статевий диморфізм, наприклад, у деяких видів спостерігається така особливість, що чоловічі і жіночі особини одного і того ж виду з зовнішньої сторони відрізняються один від одного не менше, а часом і значно різкіше, ніж члени двох абсолютно різних сімейств і пологів. У хребетних ніколи не видно такого різкого гонохоризма, як, наприклад, у раковидных або у комах. У них не спостерігається такого різкого розмежування між самцем і самкою, як у явищах статевого диморфізму. Тут швидше зустрічається незліченна кількість змішаних статевих форм, аж до так званого «гермафродитизму», а у риб ми знаходимо навіть цілі родини з винятковою двуполостью, з «нормальним гермафродитизмом». І ось слід заздалегідь прийняти, що хоча й існують крайні самці з самими незначними залишками жіночності, і крайні самки з абсолютно непомітною мужністю, і в центрі між цими двома типами деяка гермафродитна форма, тим не менше, між цими трьома точками немає порожнечі, абсолютно незаповненою. Нас спеціально займає людина. Однак все те, що застосовно до нього, можна з деякими видозмінами стверджувати і щодо більшості інших живих істот, що володіють здатністю до статевого розмноження. Стосовно ж людину можна без вагань сказати наступне: Існують незліченні перехідні ступені між чоловіком і жінкою, так звані «проміжні статеві форми». Як фізика говорить про ідеальних газах, які підкоряються закону Бойля Гей Люссака (насправді йому не підпорядковується ні один газ), щоб, виходячи з цього закону, встановити всілякі відхилення від нього в даному конкретному випадку: так і ми можемо прийняти ідеального чоловіка М і ідеальну жінку Ж, як типові статеві форми, які насправді не існують. Встановити ці типи не тільки можливо, але і необхідно. Не один тільки «об’єкт мистецтва», але і об’єкт науки є типом, ідеєю, в розумінні Платона. Досліджуючи властивості абсолютно твердого і абсолютно пружного тіла, фізика усвідомлює, що дійсність не може уявити їй жодного випадку, в якому її висновки могли б знайти повне підтвердження. Емпіричні дані, проміжні стадії між цими двома станами тіла служать для неї лише вихідною точкою для відшукання типових властивостей, і ці ж стадії при зворотному напрямку: від теорії до практики, розглядаються і вичерпно обговорюються, як деякі змішані форми. Точно також існують лише різні ступені між досконалим чоловіком і досконалої жінкою, тільки відомі наближення до них, самі ж вони реально не існують.