Социальнаяпсихология — це наука, що вивчає, як суспільство впливає на думки, почуття і поведінку окремої людини. А її підрозділ — соціальна психологія гендеру — занимється дослідженням соціальних норм, що обумовлюють те, як реагують на статеві відмінності окрема людина, група або ціле культурне співтовариство. Мабуть, що ні в одній галузі соціальної психології не знайдеться таких яскравих прикладів паралізуючою сили конформності, неможливості відійти від нав’язаних суспільством ролей і властивих людській свідомості принципів обробки інформації.

Конформність (Conformity). Тенденція змінювати свою поведінку або переконання внаслідок реального чи уявного тиску групи.

Забобон (Prejudice). Невиправдано негативна установка по відношенню до певної групи і окремим її членам.

Дискримінація (Discrimination). Невиправдано негативне поведінка по відношенню до певної групи і окремим її членам.

Самоповага (Self-esteem). Комплексна оцінка людиною самого себе, чи почуття власної гідності.

Гендерна роль (Gender role). Набір очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок.

Стереотип (Stereotype). Думка про особисті якості групи людей. Стереотипи можуть бути надмірно узагальненими, неточними та резистентними до нової інформації.

Соціальна психологія гендеру — це широке поле для вивчення настанов, забобонів, дискримінації, соціального сприйняття (social perception) і самосприйняття (self-perception), самоповаги, виникнення соціальних ролей і норм.Сьогодні ситуація склалася так, що практично будь-яке соціально-психологічне дослідження гендеру дуже політизоване, роль науки скоріше полягає тут не в вивченні світу, а в просуванні принципу рівноправності статей. Утім, це закономірно, адже соціальна психологія гендеру багато в чому збігається з цілями феміністського руху, хоча останнім займається скоріше політичним, економічним і соціальним рівноправністю чоловіків і жінок.Лотт зазначив, що соціальна психологія в будь-якому випадку перетинається з гендерними дослідженнями, оскільки «вивчати умови, які формують і підтримують соціальну поведінку, означає вивчати те, як культура вибудовує гендер» .Однак, вивчаючи стереотипи, забобони та дискримінацію, соціальна психологія аж до кінця 60-70-х років практично ігнорувала гендерні відносини і навіть не розглядала жінок як дискриминируемую соціальну групу.Гендерні дослідження зрушили з мертвої точки лише коли в науку прийшло нове покоління — ціла плеяда натхнених феміністським рухом жінок, які працювали в наукових програмах з соціальної психології для випускників вузів. Вони на власному досвіді відчули, що значить перебувати на правах меншості: навіть просто отримати можливість участі в цих програмах і коштувало величезної праці — адже вони не були чоловіками.Є кілька підходів до опису соціальної психології гендеру. В цій книзі, щоб створити зв’язну соціально-психологічну картину гендеру, я використовувала концепції як соціальної психології, так і інших галузей науки, наприклад психології розвитку .