Посвоєму місцем в ієрархії рівнів методології науки системний підхід виступає як сполучна ланка між філософською методологією і методологією спеціальних наук. Фундаментом системного підходу виступає методологія діалектичного та історичного матеріалізму. Загальна теорія систем прийшла з біології. Об’єкт системного аналізу: розвиваються системи. Система – сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, які утворюють певну цілісність, єдність.

Загальні характеристики системи:

• цілісність – несводимость до суми частин і невыводимость з якої-небудь частини системи• структурність – зв’язки і відносини впорядковуються в структуру, яка визначає поведінку системи• взаємозв’язок системи із середовищем – “закритий” (не змінює середовище і систему) або “відкритий” характер• ієрархічність – кожен елемент системи може бути підсистемою або включати в себе систему• множинність опису

Психологи кожен по-своєму зверталися до цих параметрів, і з 20х рр більшість дослідників особистості прийшли до того, що особистість можна зрозуміти тільки при вивченні людини як цілісності (Левін, Мюррей, Маслоу, Олпорт). Необхідність розглядати людину не тільки як систему, але і як елемент інших систем: полисистемное знання.