Системнаясемейная терапія являє собою сучасну і широко розповсюджена на заході напрямок психологічної допомоги пацієнтам і їхнім сім’ям. Соціологічні оп-роси, проведені в США, показують, що понад 70% сімейних терапевтів працюють на основі системної методології. Системна сімейна терапія — це не просто нова техніка, а інший, відмінний від індивідуальної терапії спосіб бачення і вирішення проблем. Біля її витоків стояли такі класики психотерапії, як Мюррей Боуен, Джей Хейлі, Вірджинія Сатир, Сальвадор Минухин, Мара Сельвини Палаззоли і інші блискучі терапевти.

Психотерапевти різних шкіл і напрямів давно помітили, що повернення в реальну сім’ю після терапевтичного курсу може погубити найбільш обнадійливі зміни в па-циентах, відкинути їх до колишнім моделям поведінки і стереотипних реакцій. Іншими пара-доксальными наслідками успішної індивідуальної терапії можуть бути різке погіршення подружніх взаємин, виникнення нових проблем і захворювань у інших чле-нів сім’ї.Подібні явища дали імпульс для розвитку системної сімейної терапії, в якій в якості об’єкта терапевтичної допомоги стала виступати вся сім’я цілком і фокус терапії змістився від интрапсихических конфліктів до проблем виявлення і зміни дисфунк-національних моделей взаємодій між членами сімейної системи.

Дана програма дає можливість познайомитися з теорією і практикою сучасної се-сімейну терапії. Перший рік навчання передбачає оволодіння базовими знаннями та навичками роботи з сім’єю і подружньою парою. Другий рік навчання присвячено вивченню особливостей сімейних систем, пов’язаних з різними психічними розладами, розширенню учасниками свого діапазону технічних умінь та інтегрування різних підходів до сімейної терапії