Покасуществуют різні і розділені школи психотерапії, що практикують терапевти об’єднані способом роботи більше, ніж школами, до яких належать. З іншого стороны, якщо два психотерапевта однієї школи займають абсолютно різні позиції, але використовують схожі прийоми, то, можливо, насправді вони належать до абсолютно різним школам. «Що таке психотерапія». Блох каже, що кожен терапевт розвиває свій особливий стиль роботи, який “може бути зухвалим або підтримуючим, авторитарним або ліберальним, актив-ним або пасивним, неявним або саморазоблачающим, відчуженому або залучений-ним” .Він говорить, що цей стиль може зовсім не мати зв’язку з професійною школою, з якої вийшов терапевт.

«Те, що в кінцевому підсумку визначає стиль психотерапевта, може бути лише частково пов’язане з його професійною школою, або зовсім не мати цієї взаємо-зв’язку. Наприклад, два прихильника юнгіанської психології можуть використовувати однакові теоретичні підходи, але демонструвати абсолютно різні стилі роботи. Більш того, один з них може бути по стилю ближче до терапевта іншої школи, ніж до свого колеги».

Я переконана, що сучасне перетин різних шкіл психотерапії і прагнення до эклектизму можуть багато зробити для визначення шкіл в залежності від того, як ставиться терапевт до життя, які почуття він до неї відчуває, і як виражає їх на практиці. Дійсно, якщо говорити про почуття, то юнгианец може бути більш фрейдистом, ніж юнгианцем. А гештальт-терапевт з позицій ставлення до людей може бути швидше біхевіористи, ніж гештальтистом. Деякі процесу-ально-орієнтовані терапевти в основі своїй більш біхевіористи, ніж процесу-альні терапевти, якщо ми уважно подивимося, як вони роблять свою справу.Можливо, наше поділ психотерапії на категорії потребує фундамен-тальному перегляд. Роблячи акцент на чуттєвій основі терапії, ми можемо помітити набагато більша подібність між одними терапевтами та розбіжність між іншими, ніж припускали раніше. Якщо ми звернемо зацікавлений погляд на чуттєві особливості терапевтичної роботи і на те, що роблять терапевти на практиці, то ми значно глибше зрозуміємо їх справжні переконання. Таке вивчення може вказати на необхідність нового розуміння поля психотерапії та нової організації.