Психологиятруда вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, психологічні аспекти наукової організації праці. У завдання психології праці входить ісдотримання професійних особливостей людини, закономірностей розвитку трудових навичок, з’ясування впливу на трудівника виробничої обстановки, конструкції та розташування приладів і верстатів, засобів сигналізації тощо Психологія праці має кілька розділів, які є разом з тим самостійними, хоча й тісно пов’язаними один з одним галузями психологічної науки. Такі: інженерна психологія, що вивчає головним чином діяльність оператора в автоматизованих системах управління, що вирішує проблему розподілу і погодження функцій між людиною і машиною, та ін.; авіаційна психологія досліджує психологічні закономірності діяльності людини в процесі льотного навчання і виконання польотів; космічна психологія, що досліджує психологічні особливості діяльності людини в умовах невагомості й просторової дезорієнтації, за виникнення особливих станів, пов’язаних із нервово-психічним напруженням при надмірних перевантаженнях організму, і т. п.