Психологическоеконсультирование – прикладна галузь сучасної психології. В системі психологічної науки її завданням є розробка теоретичних основ і прикладних программ надання психологічної допомоги психічно і соматично здоровим людям у ситуаціях, коли вони стикаються зі своїми проблемами. Розробляються ці теоретичні основи та програми, з одного боку, на основі аналізу сучасного стану психологічного знання, досягнень у галузях емпіричних і теоретичних досліджень. З іншого боку, джерелом цих теоретичних основ і програм є аналіз практичних напрацювань фахівців, систематично надають психологічний вплив у рамках самих різних форм надання психологічної допомоги.

Специфікою психологічного консультування є акцент на діалогічності, на циркуляції інформації, на інформаційному обміні між психологом-консультантом і тими людьми, щодо яких використовується психологічне консультування. Соціально-психологічний тренінг також передбачає розробку прикладних програм надання психологічної допомоги психічно і соматично здоровим людям. Але в рамках соціально-психологічного тренінгу основним фактором впливу стає інформація, яка виходить від психолога, а група, процеси групової динаміки, особливості циркуляції зворотного зв’язку.

Психолог-тренингист лише допомагає цим процесам у групі розвернутися. Специфічними методами впливу в рамках соціально-психологічного тренінгу є не діалог і доведення до клієнта має відношення до його проблем психологічної інформації, а групова дискусія та рольова гра. В рамках психологічного консультування також виділяють форму групової роботи з клієнтами – групове психологічне консультування, але специфіка роботи з клієнтом тут інша, ніж у соціально-психологічному тренінгу.

Робота з групою тут обумовлена, по-перше, тим, що вона є більш економічною, так як дозволяє одночасно надавати допомогу великій кількості людей, які відчувають однакові складності. По-друге, група тут розглядається як провідник впливу психолога-консультанта, мова не йде про самостійне значення процесів групової динаміки, вони можуть навіть розглядатися як перешкода діяльності консультанта.