Нарушениединамики розумової діяльності психіатричній практиці можна виділити два часто зустрічаються порушення динаміки мислення: лабільність мислення і инертность мислення.Лабільність мислення полягає в нестійкості способу виконання завдання. Рівень узагальнення у хворих відповідає освіті й життєвому досвіду. Випробуваним доступні узагальнення, порівняння, розуміння умовного змісту, перенесення. Однак поряд з правильно узагальненими рішеннями відзначаються рішення на основі актуалізації слабких, випадкових зв’язків або конкретно-ситуаційне об’єднання предметів, явищ у групи. У хворих з проявами лабільності мислення підвищена так звана «откликаемость», вони починають реагувати, вплітати у свої міркування будь-випадковий подразник із зовнішнього середовища, порушуючи інструкцію, втрачаючи цілеспрямованість дій, асоціацій.Інертність мислення – виражена тугоподвижность перемикання з одного виду діяльності на інший, ускладненість зміни обраного способу своєї роботи. Інертність зв’язків минулого досвіду, труднощі перемикання можуть призвести до зниження рівня узагальнення і відволікання. Випробовувані не справляються з завданнями на опосередкування («піктограма», методика Леонтьєва, класифікація предметів по значимим ознаками тощо). Подібні порушення зустрічаються в хворих епілепсією, а також у хворих з наслідками важких травм головного мозку.Дослідження динаміки розумової діяльності можна проводити за допомогою тих же методик, які використовувалися для вивчення операціонально сторони мислення. Але увага експериментатора при цьому повинно бути спрямоване на аналіз наступних психічних проявів:• перемикання виду діяльності випробуваного;• схильність до надмірної докладності суджень і деталізації асоціацій;• нездатність утримувати цілеспрямованість асоціацій.