Визначення поняття психологічного тесту У вітчизняній і зарубіжній літературі представлена величезна різноманітність визначень поняття психологічного тесту. Нижче наведені деякі з них. «Психологічний тест в сутності є об’єктивне і стандартизоване вимірювання вибірки поведінки». «Тест – стандартизоване, часто обмежене в часі випробування, призначене для встановлення кількісних (і якісних) індивідуально-психологічних відмінностей» . «Під тестом розуміється специфічний інструмент для оцінювання психологічних якостей особистості. Він складається із сукупності завдань або питань, пропонованих в стандартних умовах і призначених для виявлення часткових типів поведінки» . Всі визначення містять наступні загальні моменти:

по-перше,тест – один з методів вимірювання у психодіагностиці поряд з такими, як проективні методи , стандартизовані самозвіти , інтерв’ю, апаратурні методи та ін.; по-друге,це метод вимірювання властивостей особистості й особливостей інтелекту; по-третє,це метод вимірювання, який характеризується високим ступенем об’єктивності, надійності і валідності.

Об’єктивність, валідність і надійність – вимоги, яким повинен відповідати кожен тест.