Пакетвключает в себе команди визначення даних, перетворення даних, команди вибору об’єктів. У ньому реалізовані наступні методи статистичної обробки інформації:- сумарні статистики за окремим змінним;

— частоти, сумарні статистики і графіки для довільно го числа змінних;- побудова N-мірних таблиць спряженості та отримання заходів зв’язку;- середні, стандартні відхилення і суми по групах;- дисперсійний аналіз і множинні порівняння;- кореляційний аналіз;- дискримінантний аналіз;- однофакторний дисперсійний аналіз;- загальна лінійна модель дисперсійного аналізу (GLM);- факторний аналіз;- кластерний аналіз;- ієрархічний кластерний аналіз;- ієрархічний лог-лінійний аналіз;- багатомірний дисперсійний аналіз;- непараметричні тести;- множинна регресія;- методи оптимального шкалювання;- і т. д.

Крім того, пакет дозволяє отримувати різноманітні графіки — стовпчикові і кругові, ящичковые діаграми, поля розсіяння і гістограми та ін..