Хоча«здоровий глузд» передбачає наявність міцної прямого зв’язку між різними рисами особистості і агресією, насправді такий взаємозв’язок часто дуже важко продемонстрировать.

По-перше, у багатьох випадках ситуаційні фактори тих типів, що розглядалися в попередніх розділах, надають на агресію більший вплив, ніж різні риси особистості.

Іншими словами, індивіди дійсно розрізняються по своїй схильності до агресії, але ці відмінності придушуються потужними ситуаційними змінними. Наприклад, майже всі індивіди, навіть «гарячі голови», надзвичайно схильні до агресії, можуть утриматися від подібної поведінки в присутності поліції. Навпаки, майже всі, навіть ті, чий характер майже ніколи не давав можливість придбати досвід агресивних дій, можуть вести себе саме так, якщо, проходячи службу в армії, отримують відповідний наказ від командира. Це важлива обставина, до якого ми будемо повертатися в цій главі не раз.

По-друге, показати зв’язок між специфічними особистісними рисами і агресією важко тому, що критерії визначення цих рис не відповідають бажаним вимогам надійності й валідності. До певної міри такі способи не в змозі оцінити не тільки цікаві, але й інші риси особистості. В дослідницький процес тому вкрадається помилка. Завдяки такому оціночним «шуму» нелегко розгледіти зв’язок між досліджуваними рисами особистості і її агресією.