Этимологическислово «психіка» (грец. душа) має двоїсте значення. Одне значення, яке несе смислове навантаження сутності будь-якої речі. Психіка – це сутність, де внеположность і різноманіття природи збирається до своєї єдності, це віртуальне стиснення природи, це відображення об’єктивного світу в його зв’язках і відносинах.

Психічне відображення не є дзеркальним, механічно пасивним копіюванням світу (як дзеркало або фотоапарат), воно пов’язане з пошуком, вибором, у психічному відображенні надходить інформація піддається специфічній обробці, тобто психічне відображення – це активне відображення світу у зв’язку з якоюсь необхідністю, з потребами, це суб’єктивне виборче відображення об’єктивного світу, так як завжди належить суб’єкту, поза суб’єкта не існує, залежить від суб’єктивних особливостей. Психіка – це «суб’єктивний образ об’єктивного світу».

Психіку не можна звести просто до нервової системи. Психічні властивості є результатом нейрофізіологи-мічної діяльності мозку, проте містять у собі характеристики зовнішніх об’єктів, а не внутрішніх фізіологічних процесів, за допомогою яких психічне виникає. Перетворення сигналів, які відбуваються в мозку, сприймаються людиною як події, що розігруються поза ним, у зовнішньому просторі і світі. Мозок виділяє психіку, думку подібно тому, як печінка виділяє жовч. Недолік цієї теорії в тому, що ототожнюють психіку з нервовими процесами, що не бачать якісних відмінностей між ними.

Психічні явища співвідносяться не з окремим нейрофизиологическим процесом, а з організованими сукупностями таких процесів, тобто психіка -це системна якість мозку, що реалізується через багаторівневі функціональні системи мозку, які формуються у людини в процесі життя і оволодіння їм історично сформованими формами діяльності і досвіду людства через власну активну діяльність. Таким чином, специфічно людські якості (свідомість, мова, праця тощо), людська психіка формуються в людини тільки прижиттєво, в процесі засвоєння нею культури, створеної попередніми поколіннями. Таким чином, психіка людини включає в себе щонайменше три складові: зовнішній світ, природу, її відображення – повноцінну діяльність мозку – взаємодія з людьми, активну передачу новим поколінням людської культури, людських здібностей.

Психічне відображення характеризується поруч особливостей:

* воно дає можливість правильно відображати навколишню дійсність, причому правильність відображення підтверджується практикою; * сам психічний образ формується в процесі активної діяльності людини; * психічне відображення поглиблюється і вдосконалюється; * забезпечує доцільність поведінки та діяльності; * переломлюється через індивідуальність людини; * носить випереджаючий характер.