Квалифицированныйпсихолог постійно рефлексує на зміст своєї професійної діяльності, реально оцінює свої можливості і Рівень кваліфікації, розуміє і приймаламаєт обмеження своїх можливостей, проводить спільну роботу з колегами та представниками суміжних спеціаль-

ностеи — психіатрами, лікарями-терапевтами, психоневрологами, нейропсихологами та ін. Кваліфікований психолог своє ставлення до професійної діяльності не ототожнює з власної Я-концепції. Він рефлексує це відношення як один з можливих джерел професійного зростання.Кваліфікований психолог адекватно ставиться до проблеми професійного зростання як до необхідності постійного професійного взаємодії з колегами. Для кваліфікованого психолога відповідь клієнту: «Ні, я не працюю над цими питаннями» — не є показником його професійної некомпетентності, а навпаки, обмеження та їх обґрунтування як для клієнта, так і для себе є іс-джерелом професійного зростання практичного психолога.Некваліфікований психолог працює без обмежень, береться за будь-яку проблему, будь-який метод без необхідної професійної рефлексії на сі-ситуацію його застосування. Він не бажає працювати з іншими професіоналами, орієнтуючись тільки на свої переживання, свою Я-концепцію як джерело психологічної інформації і критерій її достовірності. Ставлення до своєї професії для некваліфікованого психолога включено в його Я-концепцію і не є спеціальним предметом рефлексії. Його позицію в цьому плані можна позначити так: «Те, що я роблю як психолог, завжди правильно, так як я так вважаю».