Нормативно-правове забезпечення включає в себе розробку дієвих правових норм і механізмів, що дозволяють на практиці реалізувати охорону і захист особистості, здоров’я і прав дитини, перегляд та впорядкування нормативно-правової бази соціально-правової охорони сім’ї та дитинства, а також створити більш досконалу судово-пенітенціарної системи для неповнолітніх правопорушників.Кадрове забезпечення передбачає введення і підготовку нових для нашої країни кадрів соціальних працівників, соціальних педагогів, реабилитаторов, практичних психологів, здатних надавати професійну соціальну, психологічну та соціально-педагогічну допомогу насамперед сім’ям, дітям та підліткам групи ризику.Поряд з відкриттям нових спеціалізацій, важливо проводити більш поглиблену професійну психолого-педагогічну і правову підготовку та перепідготовку вчителів, вихователів, працівників інспекцій у справах неповнолітніх, інших осіб, зайнятих превентивної практики, проблемами профілактики відхиляється.У свою чергу, вирішення проблеми комплексного організаційно-управлінського, соціально-педагогічного, психологічного, нормативно-правового, фінансово-матеріального і кадрового забезпечення профілактики відхиляється поведінки неповнолітніх неможливо без глибокого вивчення природи відхиляється і шляхів його попередження, а також активної практичної діяльності і конкретних заходів з боку уряду і муніципальних органів влади.Як наукове опрацювання, так і практичне вирішення проблем перебудови превентивної практики істотно утруднені тим, що в даний час у вітчизняній превентивної науці і практиці склалося парадоксальне становище. З одного боку, до участі у виховно-профілактичній роботі залучено значну кількість соціальних інститутів і громадських організацій. Так, за даними кримінологів, в одному адміністративному районі діють до 40 різних органів, що займаються проблемами попередження злочинності неповнолітніх і гостронужденних у науковому забезпеченні своєї діяльності. З іншого боку, дослідження проблеми відхиляється поведінки дітей і підлітків ведеться численними представниками суміжних галузей знання: психології, педагогіки, медицини, кримінології і т. д. Разом з тим, в даний час склалася між превентивної практикою і теорією відчувається помітний розрив, що перш за все негативно позначається на дієвості, результативності виховно-профілактичної роботи всієї системи органів соціальної профілактики відхиляється поведінки неповнолітніх. Таке положення справ склалося не випадково, оскільки застосування у виховно-профілактичній практиці результатів досліджень, що ведуться в різних вузькоспеціалізованих галузях наукового знання і безпосередньо не пов’язаних з діяльністю реально діючих установ і соціальних інститутів, виявляється справою дуже складною для практичного використання. Тому сьогодні виникла гостра необхідність об’єднати і систематизувати результати різноманітних численних досліджень з проблем відхиляється і його попередження в рамках єдиного прикладного психологічного знання, оцінити інформацію, накопичену по цій проблемі соціальної, юридичної, вікової та педагогічної психології, в інших суміжних галузях науки, насамперед стосовно до виховно-профілактичної діяльності реально діючої системи ранньої профілактики.