Модель— це конструювання об’єкта по істотним ознаками. У психолінгвістиці існують кілька моделей виробництва мовлення.Спочатку моделі виробництва речі були за своєю суттю моделями послідовної обробки. Вони припускали, що людина переходить до кожної чергової ступеня після завершення роботи на попередньому рівні. Лише згодом з’явилися моделі паралельної переробки мовленнєвої інформації. Вони грунтувалися на визнанні можливості одночасної переробки мови на багатьох рівнях.Характерно, що спочатку йшлося про повідомленні, потім про граматично правильному реченні, а пізніше — про висловлювання.

Зазначимо принагідно, що у вітчизняній психолінгвістиці термін «пропозиція», що є по суті лінгвістичним, практично не вживається. Зауважимо також, що останнім часом все частіше говорять про дискурс як про мовленнєвому висловлюванні, передбачає мовця (автора), слухача (адресата), а також наявність у першого наміри вплинути на другого з допомогою мовних засобів.