Мывнимательны, коли ми не тільки чуємо, але й слухаємо або навіть прислухаємося, не тільки бачимо, але й дивимося або навіть вдивляємося, тобто коли підкреслена або повышена активність нашої пізнавальної діяльності в процесі пізнання або відбиття об’єктивної реальності.

Увага – це в першу чергу динамічна характеристика протікання пізнавальної діяльності: вона виражає переважну зв’язок психічної діяльності з певним об’єктом, на якому вона як у фокусі зосереджена. Увага – це виборча спрямованість на той або інший об’єкт і зосередженість на ньому, заглибленість у спрямовану на об’єкт пізнавальну діяльність. За увагою завжди стоять інтереси й потреби, установки й спрямованість особистості. Вони викликають зміну відношення до об’єкта.

А зміна відношення до об’єкта виражається в увазі – у зміні образу цього об’єкта, у його даності свідомості: він стає більш ясним і виразним, як би більш опуклим. Таким чином, хоча увага не має свого особливого змісту, проявляючись в інших процесах, однак і в ньому виявляється специфічним чином взаємозв’язок діяльності й образу. Зміна уваги виражається в зміні ясності і виразності змісту, на якому зосереджена пізнавальна діяльність. В увазі знаходить собі загострене вираження зв’язок свідомості із предметом; чим активніше свідома діяльність, тим чіткіше виступає об’єкт; чим більш чітко виступає у свідомості об’єкт, тим інтенсивніше і сама свідомість. Увага – прояв цього зв’язку свідомості й предмета, що у ньому усвідомлюється.

Оскільки увага виражає взаємовідносини свідомості або психічної діяльності індивіда і об’єкта, у ньому спостерігається і відома двобічність: з одного боку, увага спрямовується на об’єкт, з іншого – об’єкт привертає увагу. Причини уваги до цього, а не іншого об’єкта не тільки в суб’єкті, вони і в об’єкті, і навіть насамперед у ньому, у його властивостях і якостях; але вони не в об’єкті самому по собі, так само як вони тим більше не в суб’єкті самому по собі, – вони в об’єкті, взятому в його відношенні до суб’єкта, і в суб’єкті, взятому в його відношенні до об’єкта.