Психологія,як і кожна наука, користується цілою системою різноманітних приватних методів або методик. Основними методами дослідження в психології, як і в ряді інших наук, являють спостереження і експеримент. Кожен з цих загальних методів наукового дослідження виступає у психології різних і більш-менш специфічних формах; існують різні види і спостереження та експерименту.

Спостереження в психології може бути самоспостереження або зовнішнім спостереженням, зазвичай на відміну від самоспостереження званим об’єктивним. Зовнішнє, так зване об’єктивне спостереження може в свою чергу підрозділятися на пряме і непряме. Точно так само існують різні форми або види експерименту. Різновидом експерименту є так званий природний експеримент, який є проміжною формою між експериментом і простим спостереженням.

Крім цих основних методів, які отримують в психології специфічне вираження у відповідності з особливостями її предмета, психології користуються рядом проміжних і допоміжних методик. Зважаючи на роль, яку в методиці психологічного дослідження відіграє генетичний принцип, можна, далі, говорити про генетичному принципі або метод психологічного дослідження. Генетичний метод у психології, тобто використання вивчення розвитку психіки як засоби для розкриття загальних психологічних закономірностей, – не пов’язується зі спостереженням і експериментом в одному ряду і не протиставляється їм, а необхідно на них спирається і будується на їх основі, оскільки встановлення генетичних даних в свою чергу ґрунтується на спостереженні або експерименті. При використанні різних методів психологічного дослідження необхідно вважатися з особливостями досліджуваної проблеми. Так, наприклад, при вивченні відчуттів навряд чи який-небудь інший метод може бути так ефективний, як експериментальний. Але при вивченні вищих проявів людської особистості серйозно постає питання про можливості «експериментувати» над людиною. Методика дослідження завжди відображає ту чи іншу методологію. У відповідності з загальними принциповими установками нашої психології специфічні риси повинна носити та її методика.