Методынаучных досліджень — це ті прийоми та засоби, за допомогою яких вчені отримують достовірні відомості, що використовуються далі для побудови наукових теорій та вироблення практичних рекомендацій. Сила науки багато в чому залежить від досконалості методів дослідження, від того наскільки вони валідні та надійні, як швидко і ефективно дана галузь знань здатна сприйняти та використовувати у себе все нове, передове, що з’являється в методах інших наук.

Метод — це спосіб, шлях вивчення об’єктивної дійсності, пізнання істини. У перекладі з грецького «methodos», що означає «шлях». За справедливим зауваженням В. П. Павлова: «…метод – найперша, основна річ. Від методу, від способу дії залежить вся серйозність дослідження. Вся справа в хорошому методі. При хорошому методі і не дуже талановита людина може зробити багато. А при поганому методі і геніальна людина буде працювати даремно і не отримає цінних, точних даних»].

В залежності від того, хто і з якими цілями користується методами психології, доцільно розрізняти методи власне наукового дослідження і методи, що безпосередньо застосовуються в практиці. Методи можуть бути більш загальними і більш приватними. У всіх випадках методи психології, як і методи інших наук, явно або приховано відображають ті загальні філософські позиції, з яких проводиться дослідження.Вивчення психічних явищ можливе тільки на основі єдино наукового діалектико-матеріалістичного методу пізнання, що спирається на об’єктивні закони, що існують незалежно від свідомості і волі людей.

Методи психології мають на меті не тільки фіксувати факти, але і пояснювати, розкривати їх сутність. І це цілком закономірно. Адже форма предметів і явищ не збігається з їх змістом. Але ця вимога не завжди може бути виконано за допомогою одного методу і тому при вивченні психічних явищ зазвичай використовуються різні методи, взаємодоповнюючі один одного. Наприклад, прояв розгубленості співробітника при виконанні певного завдання, повторно зазначене наглядом, доводиться уточнювати бесідою, а іноді і перевіряти природним експериментом, використовувати цільові тести.

Своєрідність психічних явищ полягає в тому, що вони, як такі, недоступні безпосередньому спостереженню. Наприклад, відчуття і думка побачити не можна. Тому і спостерігати за ними доводиться побічно. При цьому ключ до пізнання людини дають його практичні справи і вчинки.