Рассматриваяпроблему застосування емпіричних методів психології (якщо слідувати вимогам системного підходу), потрібно почати з визначення їх місця в системі психологичеських методів. Можна виділити, принаймні, п’ять рівнів:

1. Рівень методики.2. Рівень методичного прийому.3. Рівень методу (експеримент, спостереження тощо).4. Рівень організації дослідження.5. Рівень методологічного підходу.

Щоправда, термін «метод» може застосовуватися до будь-якого з рівнів. Наприклад, в психофізики є метод середньої помилки, метод кордонів; в психодіагностиці — про-ективный метод (рівень 2); в психосемантике говорять про метод семантичного диференціала і про метод репертуарних решіток (рівень 1); у психології розвитку обговорюють психогенетический метод і його різновид — близнецовый метод (рівень 4).

Наведене рівневе поділ способів, що застосовуються у психологічному дослідженні, близько до того, яке запропонував Р. Д. Пирьов, розділивши «методи» на 1) власне методи (спостереження, експеримент, моделювання тощо), 2) методичні прийоми і 3) методичні підходи (генетичний, психофізіологічний тощо).