Виникнення методу групових інтерв’ю.Метод глибокого групового інтерв’ю або фокус-груп, що виник на перетині ряду дослідницьких традицій і зайняв опріподілена місце серед інших методів емпіричної соціології.

Широке застосування цього методу в ряді областей обумовлено деякими його унікальними властивостями, які й донині є предметом обговорень і суперечок. У першій главі ми ставимо своєю метою описати генезис виникнення методу фокус-груп, свідомо уникаючи зазвичай з’являються рost factum спрощених трактувань. У наступних розділах ми перейдемо до опису можливостей розглянутого методу і його специфіки.

Метод фокус-груп має свої витоки в рамках традицій як емпіричної соціології, так і експериментальної психології. В соціології фокус-групи належать до так званих «якісних» методів, історія розвитку яких поки слабо висвітлена у вітчизняній літературі. З цієї причини представляється доцільним розширити рамки історичного опису і дати короткий ретроспективний огляд розвитку якісних методів в зіставленні з кількісними. щоб вписати фокус-групи в адекватний общесоциологический контекст.

Як вже говорилося в попередньому підручнику, розвиток методів емпіричної соціології не носило лінійного характеру, а в істотній мірі було схильне до коливань зразок маятника.

Якщо при цьому врахувати наявність істотних відмінностей між академічними і прикладними дослідженнями, то цілісна картина виходить досить складною і недостатньо вивченою. Методичний ракурс історії соціології ще чекає свого дослідника. З цієї причини наведений нижче нарис схематичний, але все ж таки необхідний, оскільки історичний контекст виникнення методів важливий для розуміння областей їх застосування.