Практическаяреализация охоронно-захисної концепції профілактики можлива лише при вирішенні ряду питань організаційно-управлінського, соціально-педагогічного, психологического, нормативно-правового і кадрового забезпечення.Організаційно-управлінське забезпечення передбачає подолання міжвідомчої роз’єднаності і нескоординованості виховно-профілактичної діяльності різних соціальних інститутів, установ і відомств та створення повноважних державних органів муніципальної влади, які відають проблемами соціальної охорони сім’ї і дитинства, включають у свій штат професійно підготовлених юристів, соціальних працівників, психологів, медиків, здатних здійснювати весь комплекс заходів соціальної допомоги сім’ї, дітям, підліткам.Соціально-педагогічне забезпечення полягає у створенні соціально-педагогічних центрів (матеріально-технічна база, педагогічні кадри, фінансування), призначених для організації праці і відпочинку дітей та підлітків, для створення виховує середовища, що дозволяє гармонізувати їхні відносини зі своїм найближчим оточенням у сім’ї, за місцем проживання, роботи, навчання.Соціально-психологічне забезпечення передбачає надання соціально-психологічної допомоги сім’ї, дітям, підліткам: медико-психологічне консультування, вирішення конфліктних ситуацій, пережитих дітьми і підлітками, організація телефону і служб довіри, психологічна діагностика і психологічна корекція відхиляється. Поряд з психолого-педагогічними консультаціями і телефонами довіри, психологічні служби повинні розташовувати реабілітаційними центрами, соціальними притулками, сховищами для підлітків, які опинилися в гостро критичної ситуації в родині, яка може призвести до втеч з дому, бродяжництва, суїцидів.Нормативно-правове забезпечення включає в себе розробку дієвих правових норм і механізмів, що дозволяють на практиці реалізувати охорону і захист особистості, здоров’я і прав дитини, перс-огляд та впорядкування нормативно-правової бази соціально-правової охорони сім’ї та дитинства, а також створити більш досконалу сдобно-пенітенціарної системи для неповнолітніх правопорушників.