Когнитивнаяпсихология вивчає те, як люди отримують інформацію про світ, як ця інформація представляється людиною, як вона зберігається в пам’яті і перетворюється у знання і кадо ці знання впливають на нашу увагу і поведінку.

Когнітивна психологія охоплює весь діапазон психологічних процесів — від відчуттів до сприйняття, розпізнавання образів, уваги, навчання, пам’яті, формування понять, мислення, уяви, пам’яті, мови, емоцій і процесів розвитку; вона охоплює різні сфери поведінки.

Узятий нами курс — курс на розуміння природи людської думки — є одночасно амбітним і хвилюючим. Оскільки це вимагає дуже широкого кола знань, то і діапазон вивчення буде великий; а оскільки ця тема передбачає розгляд людської думки з нових позицій, то ймовірно, що і ваші погляди на інтелектуальну сутність людини радикально зміняться.