Проблеманарциссизма, тобто катексиса самості , є дуже поширеною і важливою, оскільки є всі підстави говорити, що вона відноситься до половині кролія людської психіки — іншою половиною, зрозуміло, є об’єкти. Таким чином, щоб всебічно представити проблему нарцис-сізм, необхідно розглянути величезний матеріал, що набагато перевищує знання і вміння кожного окремого дослідника.Однак ще більш важливим, ніж масштаби цієї задачі, є те, що всебічний розгляд проблеми передбачає більш або менш стійке поле явищ або, принаймні, наявність досліджень, які, по всій видимості, досягли якогось плато. Іншими словами, навчальний підхід є придатним тільки тоді, коли в цій області досягнуті значні успіхи і вони потребують неупередженої оцінки та інтеграції у вигляді огляду, в якому робиться спроба узагальнити нещодавно отримані знання і представити їх у збалансованій формі. Якщо говорити про проблему нарцисизму, то це стан в даний час поки ще не досягнуто.Оманливо простим, але новаторським і найважливішим внеском у психоаналітичну метапсихологію є поділ понять самості і Его; інтерес до досягнення і збереження «ідентичності», а також дослідження тих небезпек, яким піддається це (перед)з-знательное психічний зміст (Еріксон); поступова кристалізація роздільного психобіологічного існування з матриці єдності матері і дитини (Малер) і деякі інші важливі клініко-теоретичні (Якобсон) і клінічні (А. Райх) психоаналітичні відкриття останніх років. Вся ця робота свідчить про зростаючий інтерес психоаналітиків до проблеми, яка

відсувалася на задній план безліччю робіт, присвячених дослідженню світу об’єктів, наприклад, вивчення трансформації імаго в процесі розвитку чи репрезентації об’єктів — якщо виражатися скоріше відповідно ( центральної позицією когнітивних процесів Его, .1 in – потягів в контексті Ід.Одна з перешкод, що виникають при розгляді теоретичних проблем нарцисизму, — перешкода, яке зараз стає серйознішим, ніж первісне широко поширене змішування понять катексиса самості і катексиса функцій Его, — часто пов’язано з висунутим припущенням, що наявність об’єктних відносин виключає нарцисизм. Навпаки, як буде показано нижче, деякі найбільш інтенсивні нарциссические переживання відносяться до об’єктів до об’єктів, in пользуемым при обслуговуванні самого себе і збереженні пов’язаної з інстинктами енергії, яку вони інвестують, або до об’єктів, які самі сприймаються як частину себе. Я буду називати їх об’єктами самості.Спочатку необхідно буде пояснити деякі основні поняття. Поняття самості, з одного боку, і поняття Его, Супер-Его і Ід — з іншого, а також поняття особистості та ідентичності є абстракціями, що належать до різних рівнів понятійної структури. Его, Ід і Супер-Его є складовими особливою, високорівневої, не заснованої на досвіді психоаналітичної абстракції — психічного апарату. Незважаючи на можливість використання в широкому розумінні таких понять, як «особистість» та «ідентичність», вони не є термінами психоаналітичної психології; вони належать до іншої теоретичної системі і швидше співвідносяться з наглядом соціального поведінки і описом (перед)свідомого переживання людини у взаємодії з іншими людьми, ніж із спостереженнями глибинної психології.Самість ж проявляється у психоаналітичній ситуації і концептуалізу ється на більш низькому рівні понятійної структури, тобто у формі такої відносно близькій копиту психоаналітичної абстракції, як зміст психічного апарату.