Незважаючи на те що в розвитку конкретних тренінгових методів російські психологи-практики йшли по стопах своїх західних колег, не можна не помітити: групова психологичеська робота має в Росії власні глибокі традиції. Можна, мабуть, стверджувати, що елементи методів, що одержали згодом назву тренінгових, активно використовувалися в нашій країні ще в двадцяті-тридцяті роки. Йдеться, насамперед, про своєрідне «психотехническом бумі» перших післяреволюційних десятиліть, коли вивчалися і впроваджувалися в практику методи профвідбору та профконсультацій, психологічної раціоналізації професійної освіти, створювалися спеціальні тренажери і розроблялися прийоми психологічного впливу на групу. Були створені перші ділові ігри, які стали набагато пізніше складовими елементами багатьох тренінгів.

Іншим напрямком, реалізовували групові методи в соціальній практиці, виступила педология, яка претендувала на роль «метапсихологии». Педологические лабораторії та секції цілком у дусі часу намагалися розробляти методи і прийоми розвитку шкільних колективів у відповідності з цілями комуністичного виховання.

Багато виховні системи тих років буквально рясніють прикладами психотехнологій, які опинилися згодом затребуваними (щоправда, в дещо іншій формі) у психологічних тренінгах. Яскравою ілюстрацією сказаного служить цілий ряд методик, які застосовувалися в груповій роботі з безпритульними А. С. Макаренко. (Аналіз розробленої значно пізніше «комунарської методики» дозволяє легко виокремити і в ній елементи групового тренінгу.)

Радянська психологія на ранніх етапах свого розвитку виявилася дуже вразливою до ідей зарубіжних дослідників. Однією з найбільш привабливих концепцій в той час безумовно був фрейдизм. Вітчизняні психологи намагалися застосовувати групові методи, творчо використовуючи психоаналітичні ідеї в роботі з дітьми (Вульф, Єрмаков). Однак і педология, і робота в рамках концепції Фрейда не зуміли отримати свого розвитку у вітчизняній науці у зв’язку з фактичною забороною влади і гоніннями на вчених і практиків. Довгі роки психологія в Росії була позбавлена можливості вивчати і розвивати методи групової роботи з метою психологічної допомоги і знайомитися з досвідом зарубіжних колег. Втім, у радянській педагогіці розроблялися форми групового впливу (наприклад, В. А. Сухомлинський та інші педагоги).

Групові методи знайшли своє застосування в психотерапії. У нас в країні найбільш розробленою є патогенетична психотерапія неврозів, в основі якої лежать принципи психології відносин Ст. Н. Мясіщева (С. С. Лібіх, Г. Л. Исурина, Б. Д. Карвасарський, А. М. Свядощ, Е. Р. Ейдеміллер, В. о. Юстицкий та ін).

Суть патогенетичної психотерапії полягає в зміні порушеної системи відносин хворого, корекції неадекватних емоційних реакцій і форм поведінки, необхідною передумовою яких є досягнення хворим розуміння причинно-наслідкових зв’язків між особливостями його системи відносин і захворюванням. Наслідком перекручувань у сфері соціального сприйняття, що виникають в результаті конфліктності самооцінки, є той факт, що хворий невірно тлумачить мотивацію партнерів по спілкуванню, недостатньо адекватно реагує на виникаючі міжособистісні ситуації, вся його увага зосереджується не на вирішенні реальних проблем, а на збереженні уявлення про значимість свого ” Я ” як у власних очах, так і в очах оточуючих. Розуміння цього аспекту невротичних порушень дозволяє широко використовувати патогенетичний метод не тільки в індивідуальній психотерапії, але і в груповій формі.