Гипотезакультивации була спробою пояснити вплив телебачення на глядачів. Вона зародилася в рамках дослідницької програми з вивчення впливу медианасилія. Цю програму, названу «Проект культурних індикаторів», в 1960-х роках очолював Джордж Гербнер, вчений з університету Пенсильванії. Вже з перших днів реалізації проекту дослідження вийшли за рамки медианасилия. В даний час дослідники вивчають вплив тривалого і регулярного перегляду телевізійних передач на світогляд, цінності і думки телеглядачів.Основне положення гіпотези культивації полягає в тому, що чим більше часу глядач проводить перед телевізором, тим більше його сприйняття світу наближається до того образу реальності, який він бачить на екрані. Дослідження показали, що в залежності від деяких характеристик телеглядачів ефект культивації може бути більш або менш вираженим. Наприклад, було доведено, що інтенсивність ефекту культивації визначається освіченістю глядачів. Світогляд споживачів масової інформації з більш високим рівнем освіченості менш піддається впливу того образу реальності, який формується телебаченням.«Символічний світ» телебачення вельми відрізняється від об’єктивної реальності, і саме це розходження представляє особливий інтерес для вчених. Існує безліч прикладів спотворення телебаченням картини світу. Аналіз телевізійних програм показав, що більшість телеперсонажів — молоді, енергійні і привабливі люди. Люди похилого віку (65 років і старше) рідко стають головними героями художніх фільмів, а якщо і з’являються на телеекрані, то в основному виконують ролі хворих або вмираючих персонажів. Годі й говорити про те, що телебачення неадекватно відображає питому вагу, соціально-економічні умови та стан здоров’я літнього населення США.Рівень злочинності служить найбільш очевидним прикладом спотворення реальності в телевізійних програмах. Половина головних героїв телепередач так чи інакше задіяні в актах насильства. Таке співвідношення не викликає подиву, враховуючи, що невід’ємною частиною більшості фільмів стали сцени перестрілок, бійок і погонь. Статистика ФБР свідчить зовсім про іншому положенні справ. Насправді, жертвами злочинців стають менш одного відсотка населення США.