Современнаяпсихология являє собою широко розгорнуту область знань, що включає ряд окремих дисциплін та наукових напрямків. Так, особливості психіки тварин зоопсихологія вивчає. Психіка людини вивчається іншими галузями психології: дитяча психологія вивчає розвиток свідомості, психічних процесів, діяльності, всієї особистості зростаючої людини, умови прискорення розвитку. Соціальна психологія вивчає соціально-психологічні прояви особистості людини, її взаємини з людьми, з групою, психологічну сумісність людей, соціально-психологічні прояви у великих групах (дію радіо, преси, моди, чуток на різні спільності людей). Педагогічна психологія вивчає закономірності розвитку особистості в процесі навчання, виховання. Можна виділити ряд галузей психології, які вивчають психологічні проблеми конкретних видів людської діяльності: психологія праці розглядає психологічні особливості трудової діяльності людини, закономірності розвитку трудових навичок. Інженерна психологія вивчає закономірності процесів взаємодії людини і сучасної техніки з метою використання їх у практиці проектування, створення та експлуатації автоматизованих систем управління, нових видів техніки. Авіаційна, космічна психологія аналізує психологічні особливості діяльності льотчика, космонавта. Медична психологія вивчає психологічні особливості діяльності лікаря і поведінки хворого, розробляє психологічні методи лікування і психотерапії. Патопсихологія вивчає відхилення в розвитку психіки, розпад психіки при різних формах мозкової патології. Юридична психологія вивчає психологічні особливості поведінки учасників кримінального процесу (психологія показань свідків, психологічні вимоги до допиту, тощо), психологічні проблеми поведінки і формування особистості злочинця. Воєнна психологія досліджує поведінку людини в умовах бойових дій.

Таким чином, для сучасної психології характерний процес диференціації, що породжує значну розгалуженість на окремі галузі, які нерідко вельми далеко розходяться і істотно відрізняються один від одного, хоча і зберігають загальний предмет дослідження – факти, закономірності, механізми психіки.

Диференціація психології доповнюється зустрічним процесом інтеграції, у результаті якої відбувається стикування психології з усіма науками (через інженерну психологію – з технічними науками, через педагогічну психологію – з педагогікою, через соціальну психологію – з громадськими та соціальними науками і т. д.).