Какоеже конкретний зміст вкладається сучасними дослідниками поняття «функціональний стан»? Перш ніж відповісти на це питання, слід указать на те, що будь-який стан, по суті, є продукт включення суб’єкта в деяку діяльність, в ході якої воно формується і активно перетворюється, надаючи при цьому зворотний вплив на успішність реалізації останньої.

Недостатня увага до цієї обставини призводить до непотрібного розширення трактування поняття стану, що утруднює використання його в якості прийнятного методологічного інструменту. Так, С. А. Косілов і В. А. Душков пишуть, що стан — це складне і різноманітне, досить стійке, але змінюється психологічне явище, що підвищує або знижує життєдіяльність в сформованій ситуації. Таке формулювання, на нашу думку, не відображає специфіки аналізованого явища. Більш адекватне визначення може бути вироблено на основі уявлення про системний характер зрушень, що розвиваються у людини в процесі доцільної діяльності.

Стан людини, з цієї точки зору, розуміється як якісно своєрідний відповідь функціональних систем різних рівнів на зовнішні і внутрішні впливи, що виникають при виконанні значущою для людини діяльності. З позицій роботи функціональних систем функціональний стан розглядає Е. П. Ільїн . Він пише: «Стан в самому широкому сенсі — це реакція функціональних систем і в цілому організму на зовнішні і внутрішні впливи, спрямована на збереження цілісності організму і забезпечення його життєдіяльності в конкретних умовах проживання».

Іноді функціональний стан розглядають як формуються реакції. Важливим моментом при цьому є наявність комплексу причин, що визначають специфічність стану в конкретній ситуації. Найбільш вдалим і прийнятним, з нашої точки зору, є визначення функціонального стану, дане В. П. Загрядскім і З. К. Сулимо-Самуйлло, а також у Словнику фізіологічних термінів. Перші під функціональним станом організму розуміють сукупність характеристик фізіологічних функцій і психічних якостей, яка забезпечує ефективність виконання людиною робочих операцій. Останній трактує функціональний стан як інтегральний комплекс наявних характеристик тих якостей і властивостей організму, які прямо або опосередковано визначають діяльність людини.