З усього різноманіття питань можна виділити ті, які фіксований-гічні вже доконане дію, вказують на наявність якогось факту. Наприклад, звільнився з робіти, купив кольоровий телевізор, відпочивав на морі, має бібліотеку і т. д. Це так звані фактологічні питання.

Вони, як правило, чітко визначені у часі: «чи Ви Мали постійну роботу протягом останнього року?»Фактологічні запитання являють собою один з основних ти-пов анкетних запитань і відіграють важливу роль у соціологічному дослідженні. Насамперед вони цікаві тим, що, зафіксувавши вже здійснивши-шийся факт, вчинок, дія, вони вже не залежать у момент питання від думки респондента, його стану, оцінки та ін Це дозволяє отримати об’єктивну картину тих чи інших сторін діяльності людей. Так, при визначенні рівня життя тих чи інших соціальних груп можна піти по шляху його визначення самими респондентами. Думка респондентів про самих себе теж представляє інтерес і при рішенні тієї або іншої задачі буває необхідним. Але можна побудувати систему показників, які фіксують лише факт економічного добробуту, скажімо, наявність автомашини, квартири, меблів, предметів домашнього побуту та ін., і на основі аналізу цих даних вивести загальну об’єктивну оцінку рівня життя досліджуваних груп. Висновки цих двох досліджень можуть сильно відрізнятися. Не знаю як в інших країнах, але в Росії люблять прибіднятися, завжди занижують рівень свого добробуту. І тільки фактологічні дані дозволяють отримати більш або менш точну картину.

Фактологічні питання, як правило, не представляють труднощі для сприйняття і складності для відповіді. Правда, деякі з них можуть вимагати і добрій пам’яті, і значних розумових зусиль, коли дослідник, наприклад, запитує про далеке минуле чи просить зробити підсумовування деяких дій або їх усереднення: «Скільки чашок кави Ви випиваєте в день?», «Як в середньому Ви вчитеся?», «Як Ви проводите свій вільний час?» і т. д.

Середня в даному випадку — не оцінка діяльності, а деяке середнє дію.У зв’язку з цим слід зазначити деякі особливості фактологи-чних питань, що стосуються далекого минулого і майбутнього дії.Фактологічні питання, як вже зазначалося, фіксують свер-шившееся, незалежні від оцінки респондента факти. Але тут є небезпека, якщо це стосується далекого минулого, що факт наявності, дії) може сприйматися через якісну оцінку ситуації. Наприклад, ми запитуємо, скільки квадратних метрів житлоплощі респондент мав 15 років тому. Більшість з опитаних пам’ятає це в кращому випадку при-близно. Метраж житла в даних випадках нерідко фіксується через якісні визначення: велика чи маленька кімната, тобто така, ка-кой вона залишилася в сприйнятті респондента. Відповідно змінюється і уявлення про метраж кімнати. Досліджуючи одного разу житлові умови респондентів, які вони мали 15 років тому, ми несподівано з’ясували, що в залежності від збільшення або збереження чисельності проживаю-щих в квартирі її загальний метраж в сприйнятті мешканців зменшується або збільшується. Це можна пояснити тим, що перенаселена квартира вос-приймається як маленька, а малонаселений — як велика.