Народампринадлежит вирішальна роль в історичному розвитку людства, однак цей розвиток відбувається неоднаково у різних куточках земної кулі. Людей з давніх уремен цікавили особливості поведінки, звичаїв, культури і мислення різних народів. Проблему національного характеру та його особливостей досліджує спеціальна галузь психології — етнічна психологія.Так чи інакше, уявлення людей про національні особливості часто не виходять за рамки буденних узагальнень типу «легковажний француз», «педантичний німець», «манірний англієць», «усміхнений японець». При цьому набір характеристик, що використовуються для опису особливостей поведінки людей різних національностей, які часто розпливчасті, суб’єктивний, нерідко довільний. Взятий за абсолют, він не розкриває, а часто затуляє справжню природу їх поведінки — національну психологію. Необхідний науковий підхід до всіх аспектів соціальних процесів, який не мислиться без ретельного врахування національно-психологічних особливостей населення конкретної країни, без поглибленого вивчення національної психології. Термін «національна психологія» означає психічний склад нації і галузь соціальної психології, що вивчає національно-психологічні особливості народів, тобто по суті їхній психічний склад.

Національно-психологічні особливості, що формуються як в онтогенезі, так і в філогенезі,* а значить, мають безпосередній зв’язок з общепсихологической проблематикою розвитку людської психіки.

В Японії, наприклад, для розробки проблем національної психології створені спеціальні дослідницькі групи. Тільки в Ногайському університеті над різними аспектами національної психології працюють десятки соціологів, психологів, істориків, етнографів, економістів, статистиків, теологів.У пропонованому посібнику викладено загальні принципи виникнення і розвитку соціально-психологічних процесів в етнічних спільнотах. Загальний підхід дозволяє здійснювати конкретні модельні побудови і вивчати процес не в реальних умовах, а у варіанті модельного аналізу, що значною мірою розширює можливості його вивчення та більш точного регулювання міжетнічних відносин на практиці.