Предметомнашего аналізу є процеси, які в повсякденній мові вдало виражаються словом «переживання» (в тому значенні, в якому «пережити» значит перенести будь-які, зазвичай тяжкі, події, подолати яке-небудь важке почуття або стан, витерпіти, витримати тощо) і в той же час не знайшли свого відображення в науковому психологічному понятті переживання.

Коли ми стурбовані тим, як нам небайдужа людина переживе спіткала його втрату, це тривога не про його здібності відчувати страждання» відчувати його (тобто не про здатність переживати в традиційному психологічному розумінні терміна), а зовсім про інше — про те, як йому вдасться подолати страждання, витримати випробування, вийти з кризи і відновити душевну рівновагу, словом, психологічно впоратися з ситуацією. Мова йде про деякому активному, результативному внутрішньому процесі, реально перетворюючої психологічну ситуацію, про переживання – діяльності.Досить поглянути на традиційне психологічне поняття переживання, щоб переконатися, що воно має мало спільного з ідеєю переживання-діяльності. Це традиційне поняття визначається через категорію психічного явища.

Кожне психічне явище характеризується своєю отнесенностью до тієї чи іншої «модальності» (почуттю, волі, представлення, пам’ять, мислення тощо), а з боку внутрішньої структури, по-перше, наявністю «іманентної предметності» , або предметного змісту, і, по-друге, тим, що воно безпосередньо випробовується суб’єктом, дано йому. Останній аспект психічного явища і зафіксований у понятті переживання. Таким чином, переживання у психології розуміється як безпосередня внутрішня суб’єктивна даність психічного явища на відміну від його змісту і «модальності». З цієї точки зору теоретично осмислені, хоча і ріжуть слух, такі зрідка вживані вирази, як «розумове переживання», «зорове переживання» і т. п.

Щоб точніше з’ясувати зміст цього поняття, необхідно розглянути переживання в його відношенні до свідомості. Обидва структурних компонента психічного явища — предметний зміст і переживання — як-то дано свідомості, але дані по-різному, в абсолютно різних режимах спостереження. При активних формах сприйняття, мислення, пам’яті сознаваемое предметний зміст виступає як пасивний об’єкт, на який спрямована психічна діяльність. Тобто предметний зміст дано нам у сознавании, яке є особливим актом спостереження, де Спостерігається постає як об’єкт, а Спостерігач — як суб’єкт цього акта. У разі ж переживання ці відносини обертаються.