Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умови свого існування.У загальноісторичному плані основним видом діяльності, визначальним розвиток свідомості людства, є праця. Тому при вивченні свідомості окремої особистості необхідно враховувати особливості її трудової діяльності.Тварини тільки споживають те, що їм дано природою. Людина, навпаки, створює більше, ніж споживає.При вивченні діяльності та свідомості особистості, необхідно враховувати, що людина, в силу своєї соціальної сутності, неухильно йде вперед по шляху розвитку, а не повторює цикли життя, як це відбувається у тваринному світі. У психологічному відношенні життєвий шлях конкретної людини не повторює життєвого шляху всіх попередніх поколінь людей. У відповідності з цим, психологія вивчає основні види людської діяльності в плані їх розвитку протягом життя конкретної людини. Такий підхід дає можливість розкрити психологічні закономірності формування свідомості не взагалі, а саме особистості.До основних видів діяльності людини відносяться праця, навчання, гра.У процесі гри, яка починається у дітей з підвищення уваги до окремих предметів і надалі стає грою сюжетної і за правилами, людина, яка починає свідомо діяти, пізнає навколишній світ. На цій основі в нього створюються певні уявлення, різні відтінки почуттів, вольові якості та знання про властивості предметів і їх призначення, про дорослих людей, їх взаємовідносини, про самого себе, про свої можливості, достоїнства і недоліки.Таким чином, в іграх, які в кінцевому рахунку відображають суспільні відносини, кожен учасник психологічно формується як особистість. Це найбільш характерно для дитячого віку.