Поняття особистості правопорушника

0
В будь-якому протиправному діянні відображаються психологічні особливості людини, її ставлення до суспільства і права. Відомий вітчизняний психофізіолог В.

Психофізіологія натовпу

0
I. Классическаяшкола кримінального права ніколи не ставила собі питання, чи має злочин, вчинений юрбою, каратися так само, як злочин однієї людини. І етпро було цілком природно.

Мислення, інтуїція

0
Юридическаяработа постійно повязана з вирішенням різноманітних завдань. Для цього треба мислити. Мислення як психічний процес завжди спрямоване на розкриття глибинних звязків, що вкорінені в обєктивній реальності.Мисленням називається процес відображення у свідомості людини сутності, закономірних звязків і відносин між речами і явищами природи і суспільства.

Юридична психологія

0
Психологія— це наука, що вивчає закономірності та механізми психічної діяльності людей. Назва науки «психологія» походить від грецьких слів: «психе» (душа), «логос» (вчення), тобто наука про душу, точніше, про внутрішній, субєктивний світ людини.

Злочинність як соціальне явище

0
Признаниетого факту, що злочинність як соціальне явище має передусім соціальну обумовленість, аж ніяк не означає ігнорування індивідуальна властивостей особистості при вивченні генезису злочинної поведінки.

Судова експертиза психологогическая

0
Припроведении, наприклад, комплексної судової психолого-психіатричної експертизи психодиаг^ ниє працює разом з психіатром і вирішує\наступні завдання.</p>

Це цікаво!