Класифікація проблем

0
Представлениео тому, що важке дитинство — причина психологічного та особистісного неблагополуччя, є загальним місцем. Прийнято вважати, що по-справжньому серйозним отягощаюспільним фактором є абъюз — не-що виносяться умови життя дитини: постійні побиття, сексуальне насильство, голод, відсутність елементарного догляду, турботи і медичної допомоги.

Аналоговий континуум

0
Этотпик на лінії Тома — приклад різкої перервності тимчасової лінії, на відміну від більш поступових змін. Будьте уважні до переривчастості такого роду, як сигналу дискретного або категоріального зрушення в способі реагування людини.

Діяльність

0
Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умови свого існування.У загальноісторичному плані основним видом діяльності, визначальним розвиток свідомості людства, є праця.

Поняття переживання

0
Спецификаэтой діяльності визначається у першу чергу особливостями життєвих ситуацій, що ставлять субєкта перед необхідністю переживання. Ми будемо називати такі ситуації критичними.

Проблеми тестування інтелекту

0
]Тести інтелекту, або тести загальних здібностей, призначені для вимірювання рівня інтелектуального розвитку людини. Поняття інтелекту ще з часів перших інтелектуальних тестів зазнавало різні зміни з боку підходів до тестування інтелекту як психічної реальності.

Мотивація

0
Наиболеесильная людська мотивація — адаптуватися до реально-сті, особливо до реальності міжособистісних відносин. З дитинства людина починає роботу з адаптаціі до свого людському оточенню — роботу, яку він продовжує потім протягом всього свого життя.

Індивідуальна психологія

0
Речьидет про індивідуальної психології, яка в своїх тенденціях повністю приймає обєднує вчення про психіку. Заперечення, яке можна тут привести, в першу чергу спрямоване проти якості знання, що досягається шляхом порозуміння .

Психологічне консультування

0
Психологическоеконсультирование – прикладна галузь сучасної психології. В системі психологічної науки її завданням є розробка теоретичних основ і прикладних программ надання психологічної допомоги психічно і соматично здоровим людям у ситуаціях, коли вони стикаються зі своїми проблемами.

Превентивна психологія

0
Современнаяохранно-захисна концепція профілактики передбачає перехід від адміністративно-каральних заходів до всебічної медико-психологічної, психолого-педагогічної та соціально-правової допомоги і підтримки сімям та дітям групи соціального ризику, до програм соціальної реабілітації та корекції дітей і підлітків з відхиленнями в психічному та соціальному розвитку.

Психології установки

0
Психологія розглядає питання про особистості людини і її свідомої діяльності з матеріалістичних позицій. І особистість, і свідома діяльність єя складними динамічними утвореннями людини (його мозку), що формуються в процесі суспільно-трудового досвіду кожної людини.

Це цікаво!