Аномальні особистості

В індивідуальному психічному бутті розрізняють, крім численних окремих рис, три комплексу якостей: інтелект, життя плотських (вітальних) почуттів і влечений і особистість.

Етикетування

Етикетування зводиться до пошуку відповідного позначення для виявленого в практичній роботі або емпіричному дослідженні факти, явища, процесу, невымышпевного події.

Катарсис

У перекладі з грецької «катарсис» — очищення. Катарсис — вид психологічного захисту, що приводить до зміни системи цінностей з метою ослабить вплив травмуючого чинника.

Мова

Мова— це система використовуваних людиною звукових сигналів, письмових знаків та символів для подання, переробки, зберігання і передачі інформації.Мова — головне надбання людства, каталізатор його вдосконалення.

Структурна схема психічного стану

Задачейсистемного вивчення психічних станів людини є проведення структурного аналізу отриманої множини та їх характеристик у всіх трьох формах описа -ня.

Глибинні структури

Непосредственнос мисленням повязані такі глибинні структури: аудіальна, словесна і понятійна память (А, Сіп), карта, культура і мистецтво (Кіі). Аудіальна, словесна і понятійна память – відділ довготривалої памяті, що зберігає інформацію, перетворену мисленням.

Патологія мислення

Якщо навязливості відображають чисто кількісні розлади мислення, то маячні ідеї можна віднести до його якісних змін.Як писав В. А. Гіляровський , «в основі маячних ідей лежать зрушення в самому мисленні, призводять до глибоких і стійких розладів».

Індивідуальна психологія

Речьидет про індивідуальної психології, яка в своїх тенденціях повністю приймає обєднує вчення про психіку. Заперечення, яке можна тут привести, в першу чергу спрямоване проти якості знання, що досягається шляхом порозуміння .

Категорії характерів

Фенихельклассифицирует характери на дві великі категорії: сублимирующие і реактивні. У разі сублімації інстинктивна енергія вільно розряджається через зміни цїли.

Мотивація

Наиболеесильная людська мотивація — адаптуватися до реально-сті, особливо до реальності міжособистісних відносин. З дитинства людина починає роботу з адаптаціі до свого людському оточенню — роботу, яку він продовжує потім протягом всього свого життя.

Це цікаво!